ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΝ ISO 20344

Το πρότυπο αυτό προσδιορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών των υποδημάτων ασφαλείας, των υποδημάτων προστασίας και των υποδημάτων εργασίας για επαγγελματική χρήση. Το πρότυπο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο από κοινού με τα πρότυπα ΕΝ ISO 20345, ΕΝ ISO 20346 και ΕΝ ISO 20347.

ΕΝ ISO 20345

 Αυτή η Ευρωπαϊκή προδιαγραφή καθορίζει, σαν παραπομπή της προδιαγραφής ΕΝ ISO 20344, τις βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις των υποδημάτων ασφαλείας για επαγγελματική χρήση, σημειωμένα με "S". Το υπόδημα δημιουργήθηκε με προστατευτικό δακτύλων που προορίζεται να παρέχει προστασία κατά των χτυπημάτων σε ένα επίπεδο μέγιστης ενέργειας ίσης με 200 joules και κατά μίας συντριβής ίσης με 15kN.

ΕΝ ISO 20346 

Τα υποδήματα ασφαλείας, συμβολίζονται ως "P". Το υπόδημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαθέτει μεταλλικό δακτύλων που προορίζεται να παρέχει προστασία έναντι των χτυπημάτων σε ένα επίπεδο μέγιστης ενέργειας ίσης με 100kJ και έναντι συντριβής ίσης με 10 kN.

ΕΝ ISO 20347 

 Διασαφήνιση των επαγγελματικών υποδημάτων εργασίας, σήμανση "O". Τα υποδήματα αυτά είναι διαφορετικά από τα υποδήματα ασφαλείας λόγω ότι δεν διαθέτουν προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσεων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

 EN ISO 20345  /  ΤΥΠΟΣ S1  EN ISO 20346  /  ΤΥΠΟΣ P1   EN ISO 20347  /  ΤΥΠΟΣ O1 

Βασικές ιδιότητες και επιπλέον, πίσω κλειστό αντιστατικές ιδιότητες απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι, αντίσταση της σόλα στουςυδρογονάνθρακες

Βασικές ιδιότητες και επιπλέον, πίσω κλειστό
αντιστατικές ιδιότητες απορρόφηση ενέργειας
στο τακούνι, αντίσταση της σόλα στους
υδρογονάνθρακες
Βασικές ιδιότητες και επιπλέον, πίσω κλειστό
αντιστατικές ιδιότητες απορρόφηση ενέργειας
στο τακούνι, αντίσταση της σόλα στους
υδρογονάνθρακες
EN ISO 20345  /  ΤΥΠΟΣ S2 EN ISO 20346  /  ΤΥΠΟΣ P2 EN ISO 20347  /  ΤΥΠΟΣ O2

 Όπως το S1 και επιπλέον αδιάβροχο στο νερό

 Όπως το P1 και επιπλέον αδιάβροχο στο νερό 

 Όπως το O1 και επιπλέον αδιάβροχο στο νερό 

EN ISO 20345  /  ΤΥΠΟΣ S3  EN ISO 20346  /  ΤΥΠΟΣ P3  EN ISO 20347  /  ΤΥΠΟΣ O3 
 Όπως το S2 και επιπλέον αντιδιατριτική σόλα  Όπως το P2 και επιπλέον αντιδιατριτική σόλα   Όπως το O2 και επιπλέον αντιδιατριτική σόλα 
   

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

 EN ISO 20345  /  ΤΥΠΟΣ S4   EN ISO 20346  /  ΤΥΠΟΣ P4   EN ISO 20347  /  ΤΥΠΟΣ O4 
Βασικές ιδιότητες και επιπλέον, αντιστατικές

ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι
- αδιάβροχο στο νερό

Βασικές ιδιότητες και επιπλέον, αντιστατικές

ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι
- αδιάβροχο στο νερό 

Βασικές ιδιότητες και επιπλέον, αντιστατικές

ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας στο τακούνι
- αδιάβροχο στο νερό 

 EN ISO 20345  /  ΤΥΠΟΣ S5    EN ISO 20346  /  ΤΥΠΟΣ P5    EN ISO 20347  /  ΤΥΠΟΣ 05  
 Όπως το S4 και επιπλέον αντιδιατριτική σόλα  Όπως το S4 και επιπλέον αντιδιατριτική σόλα   Όπως το S4 και επιπλέον αντιδιατριτική σόλα 

 
Theme skin